Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 17.10.2012

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 5,6 procent i september

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 5,6 procent från september år 2011 till september år 2012. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 5,1 procent för chartertrafik till 6,3 procent för reguljärtrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att bränslen och smörjmedel blev dyrare och att arbetskraftskostnaderna steg under året.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2008 - 9/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2008 - 9/2012, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. september 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2012/09/lalki_2012_09_2012-10-17_tie_001_sv.html