Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.4.2012

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 5,4 procent i mars

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 5,4 procent från mars år 2011 till mars år 2012. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 5,0 procent för avtalstrafik till 5,9 procent för snabbturstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att bränslen och smörjmedel blev dyrare och att arbetskraftskostnaderna steg under året.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2008 - 3/2012, %

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2008 - 3/2012, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. mars 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2012/03/lalki_2012_03_2012-04-17_tie_001_sv.html