Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2012

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 4,6 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 4,6 procent från december år 2010 till december år 2011. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 4,1 procent för stadstrafik till 5,3 procent för avtalstrafik. Stegringen av totalindexet påverkades särskilt av att bränslen och smörjmedel blev dyrare under året.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2007 - 12/2011, %

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2007 - 12/2011, %

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2011/12/lalki_2011_12_2012-01-17_tie_001_sv.html