Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för busstrafik 2011, augusti

2011
augusti
Offentliggöranden