Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för busstrafik 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden