Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.5.2010

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 4,5 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 4,5 procent från april år 2009 till april år 2010. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 3,9 procent för trafikverken till 4,9 procent för avtalstrafik.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 4/2010

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 4/2010

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2010, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. april 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2010/04/lalki_2010_04_2010-05-17_tie_001_sv.html