Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.3.2010

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 2,7 procent på årsnivå

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 8.4., 23.3. och 17.3. Kostnadsindexet för busstrafik har korrigerats för perioden augusti 2009 - februari 2010. Korrigeringarna syns som en ökning av indextalet för hela busstrafiken och en ökning av indextalet för avtalstrafiken. De korrigerade talen är markerade med rött. Också figuren har korrigerats.

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 2,7 procent från februari år 2009 till februari år 2010. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från 2,2 procent för chartertrafik till 3,2 procent för avtalstrafik .

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 2/2010

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 2/2010

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. februari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2010/02/lalki_2010_02_2010-03-17_tie_001_sv.html