Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Kostnadsindex för busstrafik 2010, januari

2010
januari
Offentliggöranden