Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.11.2009

Kostnaderna för busstrafiken sjönk med 0,4 procent på årsnivå

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 8.4. Kostnadsindexet för busstrafik har korrigerats för perioden augusti 2009 - februari 2010. Korrigeringarna syns som en ökning av indextalet för hela busstrafiken och en ökning av indextalet för avtalstrafiken. De korrigerade talen är markerade med rött. Också figuren har korrigerats.

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna för busstrafiken med 0,4 procent från oktober år 2008 till oktober år 2009. Förändringen på årsnivå varierade enligt trafiktyp från -1,1 procent för chartertrafik till 0,1 procent för snabbturstrafik.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 10/2009

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnader för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 10/2009

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. oktober 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2009/10/lalki_2009_10_2009-11-17_tie_001_sv.html