Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.1.2009

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 1,9 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 1,9 procent från december år 2007 till december år 2008. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 1,3 procent för trafikverken till 2,3 procent för stads- och snabbturstrafiken.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 12/2008

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 12/2008

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2008, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 19.01.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. december 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2008/12/lalki_2008_12_2009-01-19_tie_001_sv.html