Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.11.2008

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 6,6 procent påårsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 6,6 procent från oktober år 2007 till oktober år 2008. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 4,7 procent för trafikverken till 7,0 procent för reguljär- och snabbturstrafiken.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 10/2008

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2006 - 10/2008

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2008/10/lalki_2008_10_2008-11-17_tie_001_sv.html