Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.12.2007

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 6,1 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralenökade kostnaderna för busstrafiken med 6,1 procent från november år 2006 till november år 2007. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 5,4 procent för trafikverken till 6,6 procent för reguljärtrafiken.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnadernaför bränslen och smörjmedel 1/2001 - 11/2007

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnadernaför bränslen och smörjmedel 1/2001 - 11/2007

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. november 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2007/11/lalki_2007_11_2007-12-17_tie_001_sv.html