Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.10.2007

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 3,9 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 3,9 procent från september år 2006 till september år 2007. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 1,7 procent för trafikverken till 4,1 procent för reguljärtrafiken.

Namnet landsbygdstrafik har ersatts med ett mera beskrivande namn reguljärtrafik. Innehållet i resp. delindex och metoden för uppgörandet av delindexet är oförändrade trots namnändringen.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2001 - 9/2007

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2001 - 9/2007

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2007, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2007/09/lalki_2007_09_2007-10-17_tie_001_sv.html