Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.2.2007

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 2,1 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 2,1 procent från januari år 2006 till januari år 2007. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 1,8 procent för snabbturs- och landsortstrafiken till 2,6 procent för trafikverken.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2001 - 1/2007

Kostnadsindexet för busstrafik reviderades

Kostnadsindexet för busstrafik har reviderats. Viktstrukturen har korrigerats till att motsvara kostnadsstrukturen för år 2005 och basåret har ändrats till 2005.

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Piistari (09) 1734 3487, Toni Udd (09) 1734 3380, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 19.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. januari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2007/01/lalki_2007_01_2007-02-19_tie_001_sv.html