Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.9.2006

Kostnaderna för busstrafiken ökade med 4,5 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för busstrafiken med 4,5 procent från augusti år 2005 till augusti år 2006. Ökningen varierade enligt trafiktyp från 4,0 procent för trafikverken till 5,0 procent för landsbygdstrafiken.

Årsförändringar av alla kostnader för busstrafik samt kostnaderna för bränslen och smörjmedel 1/2001 - 8/2006

Källa: Kostnadsindex för busstrafik 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jenni Taskinen (09) 1734 3487, Toni Udd (09) 1734 3380, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Senast uppdaterad 18.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för busstrafik [e-publikation].
ISSN=2342-3803. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lalki/2006/08/lalki_2006_08_2006-09-18_tie_001_sv.html