Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.7.2006

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 4,4 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 4,4 prosenttia vuoden 2005 kesäkuusta vuoden 2006 kesäkuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 3,8 prosentista maaseutuliikenteen 4,9 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat nousivat vuodessa 7,7 prosenttia, palkat ja välilliset palkat 4,0 prosenttia. Korkokustannukset nousivat vuodessa yli 27 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 6/2006

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2006, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Toni Udd (09) 1734 3470, Jenni Taskinen (09) 1734 3487, Risto Sippola (09) 1734 3564, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 17.7.2006

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. kesäkuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2006/06/lalki_2006_06_2006-07-17_tie_001.html