Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 4:e kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2011, 4:e kvartalet

2011
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Översikter