Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2020, 4:e kvartalet

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2011, 2:a kvartalet

2011
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Översikter