Finlands officiella statistik

Internationell prisjämförelse

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stora skillnader i de europeiska ländernas konsumentpriser år 2019
22.6.2020
Prisnivån för produkter som hushållen köpte varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2019. Prisnivån i det dyraste landet Schweiz översteg EU-genomsnittet med 62 procent. I Turkiet, som var det förmånligaste landet i Europa, var priserna under hälften av EU-genomsnittet. Av EU-medlemsländerna var det dyrast i Danmark och förmånligast i Bulgarien. Av euroländerna var Irland, Luxemburg och Finland de dyraste, medan Litauen var det förmånligaste. Uppgifterna baserar sig på prisjämförelseprogrammet ECP (European Comparison Programme), som koordineras av EU:s statistikmyndighet, Eurostat. För programmet sammanställde Statistikcentralen prismaterialet gällande Finland.

Beskrivning: Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs som ger priset på en korg med varor i två olika länder så att priset är exakt detsamma omräknat till en gemensam valuta. Med köpkraftspariteten mäter man pengarnas värde inom samhällsekonomin utgående från hur mycket varor och tjänster man kan köpa för valutan. På så sätt får man en klarare bild av samhällsekonomins produktion per capita än om man bara ändrar värdet för bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten (i allmänhet) till euro eller US-dollar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, internationell jämförelse, konsumentpriser, köpkraftsparitet, priser, prisjämförelse, prisnivåindex.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/index_sv.html