Suomen virallinen tilasto

Kansainvälinen hintavertailu

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Euroopan maiden kuluttajahinnoissa isoja eroja vuonna 2019
22.6.2020
Kotitalouksien ostamien hyödykkeiden hintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2019. Kalleimman maan Sveitsin hintataso ylitti EU-keskiarvon 62 prosentilla. Euroopan maista edullisimmassa, Turkissa, hinnat olivat alle puolet EU-keskiarvosta. EU-jäsenmaista kalleinta oli Tanskassa ja edullisinta Bulgariassa. Euroa valuuttanaan käyttävistä maista kalleimmat olivat Irlanti, Luxemburg ja Suomi, Liettua vastaavasti edullisin. Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan ECP (European Comparison Programme) - hintavertailuohjelmaan, johon Tilastokeskus kokosi Suomea koskevan hinta-aineiston.

Kuvaus: Kansainvälisen hintavertailun tarkoitus on tuottaa ostovoimapariteetit. Ostovoimapariteetti on valuuttakurssi, jolla laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta on täysin sama yhteiseksi valuutaksi muutettuna. Ostovoimapariteetin avulla mitataan kansantalouden rahan arvoa sen perusteella, miten paljon sen valuutalla voi ostaa tavaroita ja palveluja. Tällä tavoin saadaan tarkempi käsitys kansantalouden tuotoksesta asukasta kohti kuin vain muuttamalla bruttokansantuotteen tai bruttokansantulon arvo (yleensä) euroiksi tai Yhdysvaltojen dollareiksi.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintatasoindeksi, hintavertailu, indeksit, kansainvälinen vertailu, kuluttajahinnat, ostovoimapariteetti.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kvhv/index.html