Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2012

Preliminär uppgift: Samlingspartiet bevarade sin ställning som största parti i kommunalvalet 2012, Sannfinländarnas väljarstöd ökade mest

Samlingspartiet bevarade sin ställning som landet största parti från förra kommunalvalet. Samlingspartiet fick 21,9 procent av rösterna, men förlorade dock 1,6 procentenheter av sin röstandel jämfört med föregående kommunalval. Samlingspartiets totala antal röster uppgick till 545 000, vilket var 53 000 röster färre än i kommunalvalet 2008. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunalvalet 2012.

Partiernas väljarstöd i kommunalvalen 2012 och 2008, %

Partiernas väljarstöd i kommunalvalen 2012 och 2008, %
Övriga partier 2012: FKP, Piratp., IP, KAP, Förändr. 2011, FAP, KA, Frihetsp.,
Övriga partier 2008: FKP, IP, KAP, FAP, SSP, KA och
Övriga 2012 och 2008: valmansföreningar

SDP fick näst flest röster och bevarade sin ställning som landets näst största parti. Partiet fick 19,6 procent av alla röster och förlorade 1,7 procentenheter av sitt väljarstöd. SDP:s totala antal röster uppgick till omkring 487 000, vilket var 54 000 röster färre än i föregående kommunalval.

Centern i Finland bevarade sin ställning som landets tredje största parti. Partiet fick 18,7 procent av rösterna och förlorade 1,4 procentenheter av sitt väljarstöd jämfört med föregående kommunalval. Centern i Finland fick totalt 465 000 röster, vilket var 47 000 röster färre än år 2008.

Den största vinnaren i valet var Sannfinländarna, som ökade mest av alla partier och steg till fjärde största parti. Partiets väljarstöd var 12,3 procent, dvs. 7,0 procentenheter större än i föregående kommunalval. Sannfinländarna fick 307 000 röster, dvs. 170 000 fler röster än år 2008.

Gröna förbundet fick 8,5 procent av rösterna, vilket var 0,4 procentenheter färre än i det förra kommunalvalet. Vänsterförbundet fick 8,0 procent av rösterna och förlorade 0,8 procentenheter av sitt väljarstöd jämfört med föregående kommunalval.

Valdeltagandet var klart lägre än i föregående kommunalval. Det uppgick till 58,2 procent i hela landet, medan det i föregående kommunalval var 61,2 procent. I kommunalvalet 2012 förhandsröstade 42,4 procent av alla väljare.

Statistikcentralens valresultattjänster

Statistikcentralen publicerade före valet, den 18 oktober, en bakgrundsöversikt över kandidaterna i kommunalvalet. I den granskas bl.a. kandidaternas könsfördelning, ålder, härkomst, utbildning, sysselsättning, inkomstnivå och familjeställning jämfört med motsvarande uppgifter för de röstberättigade. Översikten kompletteras i samband med publiceringen av det fastställda valresultatet 2.12.2012 med bakgrundsuppgifter om de invalda.

Statistikcentralen öppnar den 29 oktober en avgiftsfri webbtjänst med valkartor som tillhandahåller uppgifter om kommunalvalet på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer. Teman är bl.a. valdeltagande, det parti som fått mest röster, partiernas väljarstöd och förändringar i det samt de ungas, kvinnornas och de nya ledamöternas andel av alla invalda. Uppgifterna kan studeras på olika områdesnivåer: efter kommun, valkrets och i de största städerna efter röstningsområde. Kartornas uppgifter uppdateras med det fastställda valresultatet 2.11.2012.

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst, där man kan göra egna statistiktabeller över valet. Databastabeller över de preliminära uppgifterna i kommunalvalet produceras 29.10.2012. Databastabeller över de fastställda resultaten publiceras 2.11.2012.

Webtjänsten med valkartor

Databastabeller


Källa: Kommunalvalet 2012, preliminär uppgift, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (314,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 29.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2012/kvaa_2012_2012-10-29_tie_001_sv.html