Suomen virallinen tilasto

Kuolleet

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta
23.4.2021
Vuonna 2020 kuolleita oli 55 488, mikä on 1 539 enemmän kuin edellisvuonna. Kuolleet miehet olivat vuonna 2020 keskimäärin 75,3-vuotiaita ja naiset 82,1-vuotiaita. Naiset kuolivat keskimäärin 6,9 vuotta vanhempina kuin miehet. Nuorissa ikäluokissa enemmistö kuolleista oli miehiä, mutta 83-vuotiaissa ja sitä vanhemmissa ikäluokissa kuolleista naisia oli miehiä enemmän. Kuoliniän mediaani oli miehillä 77,8 ja naisilla 85,5 vuotta. Mediaani kuvaa keskimmäistä arvoa, eli puolet kuolleista kuoli mediaanikuolinikää nuoremmassa ja puolet mediaanikuolinikää vanhemmassa iässä.

Kuvaus: Kuolleiden tilastoissa ovat kuolinpäivänään vakinaisesti Suomessa asuneet henkilöt. Kuolleita tilastoidaan mm. iän, sukupuolen, siviilisäädyn, äidinkielen ja kansalaisuuden mukaan. Tietoja henkilöiden kuolinsyistä ei löydy kuolleiden tilastosta, vaan terveystilastoihin kuuluvasta Kuolemansyytilastosta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: elinajanodote, imeväiskuolleisuus, kuolleisuus, lapsikuolleisuus, perinataalikuolleisuus, väestö, väestönmuutokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kuol/index.html