Publicerad: 27.4.2018

Männen var i genomsnitt 7 år yngre än kvinnorna när de dog

Enligt Statistikcentralen var antalet dödsfall 53 722 år 2017, vilket är 201 färre än året innan. Männen var i genomsnitt 7 år yngre än kvinnorna när de dog. För tjugo år sedan var skillnaden i den genomsnittliga åldern vid dödsfall 13,3 år. Den förväntade livslängden för nyfödda var 78,7 år för pojkar och 84,2 år för flickor år 2017.

Åldersfördelningen för döda 2017

Åldersfördelningen för döda 2017

Årligen avlidna efter kön samt 0-åriga avlidna 2007–2017

År Totalt Män Kvinnor 0-åringar
totalt
2007 49 077 24 809 24 268 161
2008 49 094 24 457 24 637 157
2009 49 883 25 150 24 733 158
2010 50 887 25 539 25 348 140
2011 50 585 25 335 25 250 143
2012 51 707 25 623 26 084 141
2013 51 472 25 631 25 841 102
2014 52 186 25 748 26 438 124
2015 52 492 25 992 26 500 97
2016 53 923 26 922 27 001 100
2017 53 722 26 895 26 827 102

Källa: Döda 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Heikkilä 029 551 3638, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/2017/kuol_2017_2018-04-27_tie_001_sv.html