Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2021

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade under första kvartalet 2021

Enligt Statistikcentralen transporterades under första kvartalet 2021 totalt 59 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 11 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 32 procent och transporterna av annat än jordmaterial med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Varutransporter med lastbil efter kvartal

Under första kvartalet 2021 var transportarbetet för lastbilarna 6,2 miljarder tonkilometer, dvs. 19 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 97 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 3 procent inom den privata trafiken.

Uppgifterna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken insamlas kvartalsvis av innehavarna av lastbilar genom en urvalsundersökning. Varutransportvolymen är den mängd gods som lastats på lastbilar uttryckt i ton. Tonkilometer beskriver transportarbetsvolymen och erhålls genom att multiplicera godsmängden med transportsträckan.


Källa: Varutransporter inom vägtrafiken 1/2021, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Tuominen 029 551 3635, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (152,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2021/01/kttav_2021_01_2021-06-16_tie_001_sv.html