Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 3:e kvartalet

2020
3:e kvartalet
Offentliggöranden