Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2017

NST 2007 -tavararyhmä Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, 1000 km Kuljetussuorite, milj. tkm
01 Maatalous, riista- ja metsätaloustuotteet, kala ja muut kalastustuotteet 52 262 192 682 6 325
02 Kivihiili, ruskohiili, raakaöljy ja luonnonkaasu 69 638 16
03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet, turve, uraani ja torium 104 585 99 743 2 876
04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 15 268 243 936 3 044
05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet, nahka ja nahkatuotteet 542 16 543 108
06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut), olki- ja punontatuotteet, massa, paperi ja paperituotteet, painotuotteet ja tallenteet 18 026 135 293 2 831
07 Koksi ja öljytuotteet 9 175 54 692 1 303
08 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut, kumi- ja muovituotteet, ydinpolttoaine 7 337 53 510 1 126
09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 17 837 81 220 1 658
10 Perusmetallit, metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 6 872 84 570 1 184
11 Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat, toimisto- ja tietokoneet, sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat, radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet, lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit, kellot 4 608 42 163 397
12 Kulkuneuvot 1 781 42 009 237
13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat 280 9 781 48
14 Kierrätysraaka-aineet, yhdyskuntajätteet ja muut jätteet 7 844 62 869 781
15 Posti- ja kuriiritoiminta 2 633 56 086 555
16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet 1 581 29 907 259
17 Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat, erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat, korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot, muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat 3 453 62 265 66
18 Yhdistetyt tavarat, eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti 22 463 274 874 3 387
19 Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01–16 1 250 8 664 130
20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat   406 770  
Yhteensä 277 867 1 958 215 26 329

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Tuominen 029 551 3621, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 26.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2017, Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2017/kttav_2017_2018-04-26_tau_011_fi.html