Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 15. Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan liikenteessä vuonna 2012

Vaaralliset aineet Tavaramäärä, 1000 t Kuljetussuorite, milj. tkm Liikennesuorite, 1000 km Keskimääräinen kuljetusmatka, km
1. Räjähteet - - - -
2. Puristetut, nesteytetyt ja paineenalaisina liuotetut kaasut 579 121 7 682 196
3. Palavat nesteet 6 904 682 30 990 119
4. Muut syttyvät aineet 44 7 240 128
5. Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 1 358 76 2 245 63
6. Myrkylliset, tympäisevät ja infektoivat aineet 262 27 826 103
7. Radioaktiiviset aineet - - - -
8. Syövyttävät aineet 1 894 158 4 149 73
9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 627 128 3 710 211
Yhteensä 11 668 1 199 49 842 119

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2012, Liitetaulukko 15. Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan liikenteessä vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2012/kttav_2012_2013-05-08_tau_015_fi.html