Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2012

NST 2007–tavararyhmä Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, 1000 km Kuljetussuorite, milj. tkm
01 Maatalous, riista- ja metsätaloustuotteet, kala ja muut kalastustuotteet 49 191 167 482 4 974
02 Kivihiili, ruskohiili, raakaöljy ja luonnonkaasu 1 240 1 204 47
03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet, turve, uraani ja torium 116 830 110 371 2 755
04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 18 394 230 955 2 837
05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet, nahka ja nahkatuotteet 688 40 742 103
06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut), olki- ja punontatuotteet, massa, paperi ja paperituotteet, painotuotteet ja tallenteet 14 995 92 858 2 326
07 Koksi ja öljytuotteet 7 537 37 011 806
08 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut, kumi- ja muovituotteet, ydinpolttoaine 7 645 37 983 808
09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 22 023 117 800 1 756
10 Perusmetallit, metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 9 315 102 211 1 117
11 Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat, toimisto- ja tietokoneet, sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat, radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet, lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit, kellot 5 509 33 090 389
12 Kulkuneuvot 1 833 17 708 208
13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat 359 9 370 44
14 Kierrätysraaka-aineet, yhdyskuntajätteet ja muut jätteet 10 208 61 940 658
15 Posti- ja kuriiritoiminta 2 151 51 853 350
16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet 1 559 31 640 251
17 Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat, erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat, korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot, muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat 6 445 67 280 201
18 Yhdistetyt tavarat, eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti 15 593 179 286 2 130
19 Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01–16 2 074 8 797 167
20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat 0 516 893 0
Yhteensä 293 592 1 916 474 21 927

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2012, Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2012/kttav_2012_2013-05-08_tau_011_fi.html