Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2010

NST 2007–tavararyhmä Tavaramäärä, 1000 t Liikennesuorite, 1000 km Kuljetussuorite, milj. tkm
01 Maatalous, riista- ja metsätaloustuotteet, kala ja muut kalastustuotteet 53 448 199 436 5 260
02 Kivihiili, ruskohiili, raakaöljy ja luonnonkaasu 534 1 289 50
03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet; turve; uraani ja torium 180 154 136 959 3 517
04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 19 429 259 548 3 245
05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet; nahka ja nahkatuotteet 418 12 832 42
06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut); olki- ja punontatuotteet; massa, paperi ja paperituotteet; painotuotteet ja tallenteet 25 983 113 583 2 769
07 Koksi ja öljytuotteet 10 752 47 560 1 042
08 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut; kumi- ja muovituotteet; ydinpolttoaine 10 361 62 155 1 699
09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 22 940 93 225 1 733
10 Perusmetallit, metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 7 032 84 410 969
11 Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat; toimisto- ja tietokoneet; sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat; radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet; lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit; kellot 11 546 71 570 744
12 Kulkuneuvot 1 053 23 560 153
13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat 793 30 781 103
14 Kierrätysraaka-aineet, yhdyskuntajätteet ja muut jätteet 19 074 88 396 922
15 Posti- ja kuriiritoiminta 1 673 42 779 254
16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet 3 754 53 492 293
17 Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat; erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat; korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot; muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat 5 815 98 095 192
18 Yhdistetyt tavarat: eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti 21 043 263 683 2 915
19 Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01–16 1 194 3 278 58
20 Muut tavarat, muualla luokittelemattomat 0 635 142 0
Yhteensä 396 996 2 321 773 25 961

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2010, Liitetaulukko 11. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä NST 2007-tavararyhmittäin vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2010/kttav_2010_2011-05-26_tau_011_fi.html