Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2021, 2:a kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2008, 4:e kvartalet

2008
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer