Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2007, 3:e kvartalet

2007
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer