Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 17.8.2007

Varutransporter med lastbil ökade i april-juni

Varutransportvolymen med lastbil inom inrikes vägtrafik ökade med 7 procent under det andra kvartalet 2007 jämfört med motsvarande period år 2006. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer ökade med 6 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

I april-juni 2007 uppgick varutransporterna med lastbil till totalt 94 miljoner ton. Volymen av transporter av jordmaterial var 43 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 51 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 6 792 miljoner tonkilometer.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken 2/2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

 

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 17.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 2:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2007/02/kttav_2007_02_2007-08-17_tie_001_sv.html