Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet

Varutransporter inom vägtrafiken 2007, 2:a kvartalet

2007
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer