Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Varutransporter inom vägtrafiken 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 25.5.2007

Varutransporter med lastbil ökade i januari-mars 2007

Varutransportvolymen med lastbil inom inrikes vägtrafik ökade med 9 procent under det första kvartalet 2007 jämfört med motsvarande period år 2006. Lastbilstrafikens transportarbete mätt i tonkilometer ökade med 7 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom inrikes vägtrafik.

I januari-mars 2007 uppgick varutransporterna med lastbil till totalt 91 miljoner ton. Volymen av transporter av jordmaterial var 37 miljoner ton. Transport av andra varor uppgick totalt till 54 miljoner ton. Lastbilarnas transportarbete var 6 017 miljoner tonkilometer.

Varutransportvolymen med lastbil efter kvartal

Källa: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken 1/2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 25.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. 1:a kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/2007/01/kttav_2007_01_2007-05-25_tie_001_sv.html