Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/2019-01/2020 02-04/2020 05-07/2020 08-10/2020 10/2020
A-X Hela ekonomin 2,4 0,5 -3,2 -0,3 1,5
B-E Total industri 1,9 -1,6 -3,6 -1,7 1,6
F Byggverksamhet 2,6 1,6 -0,5 -0,8 6,5
G Handel 2,3 0,3 -4,9 0,8 1,4
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 3,9 0,2 -8,6 -2,3 -0,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 1,8 4,3 1,4 1,9 0,5
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn 2,7 0,3 -4,7 2,0 2,2
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 6,9 4,5 -2,7 4,6 4,8
OPQ Offentlig sektor 0,3 1,0 3,1 1,7 1,8
Privat sektor 3,5 0,6 -5,0 -0,7 1,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/10/ktps_2020_10_2020-12-14_tau_001_sv.html