Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, maj

Lönesummaindex 2019, januari

2019
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik