Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2015 12/15-02/16 03-05/2016 06-08/2016 01-08/2016 08/2016
A-X Hela ekonomin 0,5 1,1 1,5 1,4 1,3 2,1
B-E Total industri -0,9 -0,3 -1,9 -1,0 -1,4 -0,9
F Byggverksamhet 2,6 4,8 6,9 6,0 5,5 6,7
G Handel -0,5 0,2 2,1 1,6 1,4 1,9
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 1,8 2,4 3,1 2,8 2,7 3,6
K Finans- och försäkringsverksamhet 2,2 1,7 3,1 2,4 2,5 2,6
P Utbildning, exkl. den offentliga sektorn -1,7 -1,6 -1,1 -1,2 -1,3 -0,7
Q Hälsovårds- och socialtjänster, exkl. den offentliga sektorn 3,3 4,3 6,5 5,6 5,6 6,2
OPQ Offentlig sektor -0,8 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 0,9
Privat sektor 1,2 1,9 2,3 2,3 2,0 2,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. augusti 2016, Tabellbilaga 1. Lönesummans årsförändring efter näringsgren och sektor, % (TOL 2008 och S 2012) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/08/ktps_2016_08_2016-10-12_tau_001_sv.html