Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2022, tammikuu

Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia joulu-helmikuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 helmikuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 4,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu pysyi samana kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 12/2005-02/2006 ja 12/2004-02/2005, %

Palkkasumman kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla teollisuutta ja yksityistä koulutusta lukuunottamatta

Teollisuuden palkkasumma oli joulu-helmikuussa 2,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana jaksona, jolloin vastaava muutos oli 4,5 prosenttia. Palkkasumma kohosi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla lukuun ottamatta tekstiilien ja tekstiilituotteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistusta sekä puu- ja paperiteollisuutta, joissa palkkasumma laski prosentin vuotta aiemmalta tasolta. Eniten kasvua kertyi autojen ja perävaunujen valmistuksessa (8 %). 7 prosentin palkkasumman lisäykseen ylsivät metallituotteiden ja ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen toimialat.

Rakennusyritysten palkkasumman 8,7 prosentin kohoaminen joulu-helmikuussa koostui talonrakentamisen reilun 8 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen vajaan 10 prosentin kasvusta. Rakentamisen kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 7,6 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli joulu-helmikuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu oli hieman kiihtynyt vuodentakaiseen verrattuna, jolloin lisäystä kertyi 5,3 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli edelleen eniten autokaupassa, 7 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi alle 5 prosenttia ja vähittäiskaupassa yli 6 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 4,3 prosenttia joulu-helmikuun ajanjaksolla, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 3,9 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 8,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yksityisessä koulutuksessa 3,9 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi eniten ja oli joulu-helmikuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi joulu-helmikuussa 5,9 prosenttia. Kasvu kiihtyi vuotta aiemmasta, jolloin palkkasumma kasvoi 5,3 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 9 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 6 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4 ja kuljetusalalla vajaan 3 prosenttia.

Palkkasumman kasvu vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä hieman koko vuotta hitaampaa

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti, erityisesti maaliskuussa maksetut, tulospalkkiot. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi 4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä peräti 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdytti syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Viimeisellä neljänneksellä palkkasumma oli 4,2 prosenttia vuoden 2004 vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 aikana, kiihtyen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena hieman alle 4 prosentin kasvussa.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, joulukuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 4. neljännes.

 

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mark Rantala (09) 1734 3552, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi


Päivitetty 13.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. helmikuu 2006, Palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia joulu-helmikuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/02/ktps_2006_02_2006-04-13_kat_001.html