Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

2019
november
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik