Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, maj

Publicerad: 14.11.2019

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i september från året innan, en nedgång från föregående månad

Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i september 2019 med 0,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade för sin del med 0,4 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti 2019 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 2,1 procent (tidigare 2,5) från augusti året innan.

Produktionens volym 2005–2019, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2019, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, procent

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen låg på samma nivå som året innan. Förädlingen minskade med 0,1 procent och tjänsterna ökade med 1,3 procent från september 2018.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten och sysselsättningen ökat under tredje kvartalet 2019

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med 0,5 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 1,9 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med omkring 0,8 procent från året innan. Antalet arbetade timmar ökade arbetsdagskorrigerat med 0,9 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 29.11.2019.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Framställningen av det kvartalsvisa snabbestimatet baserar sig på förändringen i produktionen, som beräknas utgående från konjunkturindikatorn, och på prognosen för utvecklingen av produktskatter och produktsubventioner.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2019 september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Kosunen 029 551 3613, Mikko-Waltteri Sihvola 029 551 3062, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2019/09/ktkk_2019_09_2019-11-14_tie_001_sv.html