Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, maj

Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti

2019
augusti
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik