Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2018, oktober

2018
oktober
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik