Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2019 3 5 045 5 043 -1 0,0
4 7 194 7 184 -10 -0,1
2020 1 1 622 1 608 -14 -0,9
2 3 294 3 270 -24 -0,7
Verksamhetens kostnader totalt 2019 3 28 395 28 416 20 0,1
4 37 814 37 806 -8 0,0
2020 1 9 499 9 508 9 0,1
2 19 152 19 132 -20 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2019 3 18 739 18 727 -12 -0,1
4 18 440 18 439 -1 0,0
2020 1 19 132 19 154 22 0,1
2 19 620 19 676 56 0,3
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2019 3 12 269 12 264 -5 0,0
4 16 410 16 482 71 0,4
2020 1 4 113 4 114 2 0,0
2 7 948 7 953 4 0,1
Verksamhetens kostnader totalt 2019 3 11 771 11 763 -8 -0,1
4 15 836 15 858 22 0,1
2020 1 3 849 3 850 2 0,0
2 7 877 7 881 4 0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2019 3 4 299 4 299 0 0,0
4 4 564 4 683 119 2,6
2020 1 4 818 4 818 0 0,0
2 5 046 5 046 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/03/ktan_2020_03_2020-11-20_rev_001_sv.html