Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2019 1 1 602 1 605 3 0,2
2 3 410 3 375 -36 -1,0
3 5 045 5 055 10 0,2
4 7 194 7 193 -2 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2019 1 9 304 9 306 1 0,0
2 19 149 19 102 -47 -0,2
3 28 395 28 427 32 0,1
4 37 814 37 811 -3 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2019 1 17 633 17 637 4 0,0
2 18 026 18 010 -15 -0,1
3 18 739 18 727 -12 -0,1
4 18 440 18 439 -1 0,0
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2019 1 4 135 4 130 -5 -0,1
2 8 229 8 226 -4 0,0
3 12 269 12 264 -5 0,0
4 16 410 16 482 71 0,4
Verksamhetens kostnader totalt 2019 1 3 759 3 755 -4 -0,1
2 7 866 7 861 -6 -0,1
3 11 771 11 763 -8 -0,1
4 15 836 15 858 22 0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2019 1 3 934 3 944 10 0,3
2 4 225 4 225 0 0,0
3 4 299 4 299 0 0,0
4 4 564 4 683 119 2,6
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2020, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/01/ktan_2020_01_2020-05-22_rev_001_sv.html