Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 7 194 -4,1 16 410 6,5
Toimintakulut yhteensä 37 814 2,4 15 836 7,4
Toimintakate (+/-) -30 294 4,1 583 -13,3
Verotulot 22 913 2,6    
Valtionosuudet 8 636 2,1    
Rahoitustuotot 768 20,3 27 -0,7
Rahoituskulut 224 -9,5 108 -0,9
Vuosikate (+/-) 1 797 -13,0 502 -15,0
Poistot ja arvonalentumiset 2 252 2,7 604 -1,8
Satunnaiset erät (+/-) 347 1644,7 6 -88,2
Tilikauden tulos (+/-) -109 1,2 -96 -454,1
Investointimenot yhteensä 3 929 7,7 1 323 12,1
Lainakanta, neljänneksen lopussa 18 440 10,2 4 564 17,7
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Vuoden 2019 tiedot ovat tilinpäätösarvioita. Muutos on laskettu edellisen vuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/04/ktan_2019_04_2020-02-05_tau_001_fi.html