Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2019 Förändring, % 2019 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 2 659 -1,7 4 543 9,2
Försäljningsintäkter 1 083 -9,4 4 144 8,8
Avgiftsintäkter 369 -1,9 180 14,2
Understöd och bidrag 137 38,8 62 29,8
Övriga verksamhetsintäkter 1 070 3,4 157 5,2
Förändring av produktlager (+/-) 0   0 -186,5
Tillverkning för eget bruk 38 2,7 2 7,3
Verksamhetens kostnader totalt 10 362 4,2 4 167 8,3
Personalkostnader 3 173 0,5 1 735 5,4
Köp av kundtjänster 3 607 9,0 576 9,9
Köp av övriga tjänster 1 681 4,8 990 14,7
Material, förnödenheter och varor 454 -2,5 529 2,0
Understöd 497 0,5 69 40,9
Övriga verksamhetskostnader 950 4,0 268 7,7
= Verksamhetsbidrag (+/-) -7 664 6,4 378 20,5
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/01/ktan_2019_01_2019-05-24_tau_002_sv.html