Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2018 1 1 588 1 637 49 3,1
2 3 366 3 531 165 4,9
3 4 972 5 240 268 5,4
4 7 484 7 495 11 0,1
Verksamhetens kostnader totalt 2018 1 8 814 8 876 62 0,7
2 18 176 18 341 165 0,9
3 27 039 27 322 284 1,0
4 36 865 36 875 9 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2018 1 15 859 15 846 -13 -0,1
2 15 899 15 897 -3 0,0
3 15 733 15 729 -4 0,0
4 16 731 16 632 -99 -0,6
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2018 1 3 679 3 776 97 2,6
2 7 489 7 677 188 2,5
3 11 233 11 459 226 2,0
4 15 361 15 356 -6 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2018 1 3 353 3 463 111 3,3
2 7 084 7 274 190 2,7
3 10 643 10 875 233 2,2
4 14 716 14 704 -12 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2018 1 3 462 3 464 3 0,1
2 3 681 3 681 0 0,0
3 3 791 3 791 0 0,0
4 3 856 3 855 -1 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/01/ktan_2019_01_2019-05-24_rev_001_sv.html