Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 30.11.2018

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 2,1 prosenttia tammi-syyskuussa 2018

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2018 tammi-syyskuussa 2,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 1,8 prosenttia. Kunnat saivat verotuloja 18,0 miljardia euroa ja valtionosuuksia 6,6 miljardia euroa. Kuntayhtymillä oli kasvua ulkoisissa toimintakuluissa 6,6 prosenttia ja toimintatuotoissa 5,0 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 70 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 4 972 -1,8 11 233 5,0
Toimintakulut yhteensä 27 039 2,1 10 643 6,6
Vuosikate 3 058 -6,3 539 -17,9
Lainakanta 15 733 3,8 3 791 17,5
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kunnilla oli vuoden 2018 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ulkoisia toimintakuluja 27,0 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna toimintakulut olivat 2,1 prosenttia suuremmat. Ulkoiset toimintatuotot puolestaan vähenivät 1,8 prosenttia ja olivat 5,0 miljardia euroa.

Kuntien verotulot olivat vuoden 2018 tammi-syyskuussa 3,1 prosenttia edellistä vuotta suuremmat. Valtionosuudet vähenivät 0,2 prosenttia. Verotuloja kunnat saivat 18,0 miljardia euroa ja valtionosuuksia 6,6 miljardia euroa. Verorahoitus, joka muodostuu näistä kahdesta erästä, oli Manner-Suomen kunnissa keskimäärin 4 488 euroa per asukas. 1) Vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta 6,3 prosenttia 3,1 miljardiin euroon.

Investointimenoja kunnilla oli tammi-syyskuussa 2,2 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,5 prosenttia. Lainakanta väheni 1,0 prosenttia edellisen vuosineljänneksen lopusta ja oli syyskuun lopussa 15,7 miljardia euroa. Asukasta kohden lainakanta oli 2 869 euroa. 2)

Manner-Suomen kuntayhtymillä toimintakulut ilman sisäisiä eriä kasvoivat kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 6,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ulkoisissa toimintatuotoissa kasvua oli 5,0 prosenttia. Toimintakuluja kuntayhtymillä oli 10,6 miljardia euroa ja toimintatuottoja 11,2 miljardia euroa.

Kuntayhtymien investointimenot olivat vuoden 2018 tammi-syyskuussa 0,7 miljardia euroa. Se oli 17,2 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Lainakanta oli syyskuun lopussa 3,8 miljardia euroa, mikä tarkoitti 3,0 prosentin kasvua edellisen neljänneksen lopusta.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2017.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2017.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (225,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/03/ktan_2018_03_2018-11-30_tie_001_fi.html