Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 8 355 0,5 12 327 5,0
Myyntituotot 3 512 -1,1 11 236 4,6
Maksutuotot 1 121 -8,1 482 4,0
Tuet ja avustukset 318 4,6 142 16,5
Muut toimintatuotot 3 404 5,2 467 12,8
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   -1 -159,7
Valmistus omaan käyttöön 174 -23,9 5 17,6
Toimintakulut yhteensä 30 421 2,4 11 736 6,4
Henkilöstökulut 9 849 -1,7 5 203 3,8
Asiakaspalvelujen ostot 9 956 5,8 1 468 11,1
Muiden palvelujen ostot 4 939 3,4 2 577 7,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 334 0,0 1 528 7,2
Avustukset 1 527 1,2 169 13,6
Muut toimintakulut 2 815 5,2 790 8,2
= Toimintakate (+/-) -21 892 3,3 595 -16,6
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 30.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/03/ktan_2018_03_2018-11-30_tau_002_fi.html