Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Förändring från första offentliggörandet 1)

  1:a offentliggörandet, mn € Senaste offentliggörandet, mn € Revidering, mn € Revidering, %
Region Post År Kvartal        
Kommuner Verksamhetens intäkter totalt 2017 3 5 172 5 063 -108 -2,1
4 7 180 7 190 11 0,1
2018 1 1 588 1 556 -32 -2,0
2 3 366 3 353 -13 -0,4
Verksamhetens kostnader totalt 2017 3 26 527 26 475 -52 -0,2
4 35 737 35 712 -26 -0,1
2018 1 8 814 8 780 -34 -0,4
2 18 176 18 154 -22 -0,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 2017 3 15 188 15 155 -33 -0,2
4 15 992 15 989 -3 0,0
2018 1 15 859 15 846 -13 -0,1
2 15 899 15 897 -3 0,0
Samkommuner Verksamhetens intäkter totalt 2017 3 10 810 10 695 -116 -1,1
4 14 283 14 287 4 0,0
2018 1 3 679 3 682 3 0,1
2 7 489 7 489 1 0,0
Verksamhetens kostnader totalt 2017 3 10 100 9 986 -114 -1,1
4 13 503 13 527 24 0,2
2018 1 3 353 3 368 15 0,5
2 7 084 7 084 0 0,0
Lånestock, i slutet av kvartalet 2017 3 3 226 3 226 0 0,0
4 3 430 3 443 13 0,4
2018 1 3 462 3 464 3 0,1
2 3 681 3 681 0 0,0
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/03/ktan_2018_03_2018-11-30_rev_001_sv.html